Sagorummet med duk och ljus
Sagorummet med duk och ljus

Kom gärna och hälsa på för att se hur vi har det.

Varje termin har vi öppet hus, där man kan träffa pedagoger och föräldrar, ställa frågor och se hur vi har det. Mer information kommer upp på sidan inför varje öppet hus. Är ni intresserade av att ha ert barn på Bullret och vill boka en annan tid för ett besök ringer ni direkt till förskolan på 070 607 11 84 och pratar med vår förskolechef om vilken tid som passar bäst.

2020

Vi har ännu inte planerat in några öppna hus i år.

2019

Föräldrafika

till Bullret

Intresserade föräldrar kan träffa föräldrar och personal.

Föräldrafika

till Bullret

Intresserade föräldrar kan träffa föräldrar och personal.