midsommarosv
barn på cycklar

Kom gärna och hälsa på för att se hur vi har det.

Varje termin har vi öppet hus, där man kan träffa pedagoger och andra föräldrar, ställa frågor och se hur vi har det. Mer information kommer upp på hemsidan inför varje öppet hus. Är ni intresserade av att ha ert barn på Bullret och vill boka en annan tid för ett besök ringer ni direkt till förskolan på 070 607 11 84 och pratar med någon av våra pedagoger om vilken tid som passar bäst.

2022

Vi planerar för öppet hus i juni, då kan föräldrar och barn komma och hälsa på styrelse och pedagoger. Vi har tre lediga platser på Bullret.

Öppet hus / Föräldrafika

till Bullret

Intresserade föräldrar kan träffa föräldrar och personal. Vi bjuder på kaffe och enkel fika.

Inbjudan föräldrafika 2022