På Bullret har vi goda förutsättningar att kunna tillfredsställa varje barns behov. Allt ifrån en trygg famn för en yrvaken minsting efter lunchvilan till utmaningar för det äldre barnet som behöver hjälp att komma vidare med en aktivitet.

Vi har en strukturerad verksamhet där rutiner är en viktig del av dagen. Det skapar en trygghet för barnen som känner igen momenten under dagen och vet vad som ska hända härnäst.

Varje dag

 • 06.30 Förskolan öppnar
 • 07.30 Frukost
 • 09.15 Samling
 • 10.00 Utelek eller annan pedagogisk verksamhet
 • 11.15 Lunch
 • 12.00 De barn som behöver får sova och de andra har läsvila
 • 12.30 Samling för 5 och 6 åringar (matematik, språk, teknik, mm.)
 • 13:00 Fri lek inne eller ute
 • 14.30 Mellanmål
 • 15.00 Utelek eller annan pedagogisk verksamhet
 • 17.15 Förskolan stänger

Planerad verksamhet/utbildning måndag till fredag

 • Måndagar På förmiddagen har vi rörelse/gymnastik. Vad vi gör och vart vi är beror lite på barngruppens behov och intressen. Ibland går vi till skogen, leker traditionella lekar på gården, har röris, massage, yoga inne.
 • Tisdagar Samling då vi oftast sjunger, spelar teater eller berättar sagor.
 • Onsdagar Vi kallar dagen för lekgruppsdagen, då delar vi in barnen i tre grupper. En grupp är inne och leker en rollek, en grupp går till skogen/lekplatsen/badplatsen och leker fantasilekar, en grupp är kvar på gården och leker samarbetslekar.
 • Torsdagar Temasamling som utgår från en sago bok. Barngruppen delas upp i två grupper. Den ena gruppen heter Upptäckarna och där är barnen ca 4-5 år. Den andra gruppen heter Nyfiken och där är barnen ca 1-3 år.
 • Fredagar Barnens samling. Det innebär att det är ett barn som får planera (tillsammans med en vuxen) och genomföra en samlig.

Vi försöker att komma till biblioteket varannan månad, då vi tar med 2-3 barn som får låna böcker, leka och bara ha det mysigt på biblioteket.