Idén med vårt föräldrakooperativ är att med hjälp av föräldrarnas insatser skapa goda möjligheter för barn och personal genom god personaltäthet, genomtänkt pedagogik, trygg miljö och mycket utevistelse. Det är genom föräldrarnas engagemang som vi kan ha högre personaltäthet och en mindre barngrupp. Vi försöker även se till att familjerna har roligt tillsammans genom gemensamma aktiviteter: fixardagar, utflykter med mera. Varje år åker vi på en gemensam utflykt där även mor- och farföräldrar, storasyskon, osv. är välkomna. De senaste åren har vi varit på Nordens Ark och Dalslands aktiviteter.

Inngång för barnen, soluppgång i bakgrunden