Ansökan

Om du vill anmäla ditt barn till Bullret vänder du dig direkt till oss. Vi har en egen kö och ingår inte i kommunens förskolekö. Du kan anmäla ditt barn precis när du vill – redan när barnet är nyfött. Skicka gärna en intresseanmälan så tar vi kontakt med dig.

Vi har öppet hus där intresserade föräldrar kan komma på besök och kika. Det finns också möjlighet att boka en annan tid.

Ni kan också ställa er i kö och anmäla ert intresse på kontakt@bullret.se. Bifoga då följande information:

  • Namn för barnet/barnen du söker plats för.
  • Födelsedata för barnet/barnen du söker plats för.
  • Önskat inskolningsdatum.
  • Kort information om er familj.
  • Kontaktuppgifter.

Med denna intresseanmälan samtycker du till att personuppgifter behandlas för denna kontakt med förskolan Bullret. För att kunna ta del av vår verksamhet behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte hantera din intresseanmälan. Notera att detta är endast en intresseanmälan direkt till förskolan Bullret.

Vill ni prata med oss kan ni nå oss på telefon 070-607 11 84

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt för ändamålet.

Vår policy

Vår policy är att behandla alla personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Det gäller personuppgifter som rör såväl föräldrar, barn, anställda som intresserade av att få en plats eller anställning på förskolan Bullret.

Rätt att begära rättelse, radering och begränsning?

Du kan alltid vända dig till oss och begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga samt begära att uppgifter raderas eller få ut uppgifter som sparas vid förfrågan.