Nyckel: 350 kr, lämnas tillbaka efter avslutat medlemsskap

Medlemsavgift: 200 kr/år

Barnavgift: 500 kr/mnd