Så fungerar det

En förutsättning för att våra barn ska få den barnomsorg vi vill att de ska ha är att vi föräldrar är aktiva och engagerade i verksamheten. Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär ett ansvar samt att du får lägga tid och engagemang, men det ger mycket tillbaka. Det ger möjlighet att vara med och utforma förskolan och vara delaktig i ditt barns vardag.

Bullret drivs som en ekonomisk förening. Det innebär att man som förälder är medlem i föreningen och ansvarar för allt som inte rör den pedagogiska verksamheten som de anställda pedagogerna sköter.

Bullrets styrelse väljs på årsmöte och är alla föräldrar till barn som går på Bullret. Styrelsen har ekonomiskt och juridiskt ansvar för Bullret. Föreningen har medlemsmöte en gång om året där en ny styrelse väljs, och styrelsemöte en gång i månaden.

Ansvarsområden

Vi har olika ansvarsområden i styrelsen. När man har ett barn på Bullret förpliktar man sig att enligt stadgarna vara med i styrelsen i ett år per barn. Det är valfritt vilket år man väljer att gå med när barnet går i förskolan. Man kan också vara med fler år om man trivs.

  • Ordförande
  • Personalansvarig
  • Kassör
  • Städansvarig
  • Sekreterare
  • Ledamot
  • Valberedning