Dokumentation

Vi använder förskoleappen Tyra för all dialog mellan föräldrar och personal. Genom Tyra kan du som vårdnashavare enkelt lägga in/justera ditt schema, meddela VAB och här delger pedagogerna information till er som vårdnashavare. Tyra är förskolans dokumentationsverktyg vilket innebär att ni som vårdnadshavare ges möjlighet att följa ditt barns utveckling och lärande både individuellt och i grupp.