Sagans värld

Sagan är vårt pedagogiska verktyg och vi utgår alltid ifrån förskolans läroplan, med fokus på ett upplevelsebaserat lärande. På Bullret strävar vi efter att ge leken och sagan en stor plats då vi ser att det bidrar till att barnen får goda möjligheter till att konstruera kunskaper, färdigheter och värderingar.

Att vara i sagornas värld innebär att bryta gränser och att ge sig hän åt fantasin – här kan vad som helst hända!

Att arbeta i Sagans Värld innebär en möjlighet att bli huvudet högre, att vara mer, testa gränser och upptäcka nytt. Sagan utgör Bullrets “vi” genom de gemensamma upplevelser pedagogerna erbjuder barngruppen då de går i roll. Det innebär att barnen får möta både Trollmor och aktuella karaktärer från den skönlitterära barnlitteraturen såsom Kurran och Pigan (se Lisa Moroni).

Med Sagan som vårt pedagogiska paraply rör vi oss genom förskolans läroplan och upptäcker både matematik, fysik, kemi och teknik såväl som estetiska ämnen och språk. Lärandet mynnar sedan ut i olika konstellationer där de härvarande pedagogerna ser till barnens behov, såväl individuella som kollektiva för att ge barnen reellt inflytande över sin utbildning. Sagan erbjuder barnen även ett sätt att bearbeta värdegrundsfrågor. Genom att pedagogerna gör enklare dramatiseringar i vardagen kring dilemman som rör värdegrundsarbetet kan både pedagoger och barn röra sig bortom sig själva och på så vis erfara andra sätt att se på världen. När Sagans Värld kombineras med digitala verktyg kan vad som helst hända, men vad hände egentligen? Sagan fungerar även som vårt verktyg när vi arbetar med källkritik.

Förskolan Bullret är en plats för alla att få leka, lära, växa och utvecklas.