Insatser och fixardag

Alla familjer är med på ett städschema. Det innebär att man städar på förskolan ett antall gånger pr termin. Antalet städningar beror på antalet familjer i kooperativet. Några ansvarsområden i styrelsen städar inte, men ansvarar för matinköp istället.

Två gånger om året har vi gemensamma fixardagar på förskolan. Vi hjälps åt med att fixa inne- och utemiljö för barnen. Som t.ex. målning, storstädning, krattar och sopar. Våra fixardagar avslutas alltid med en gemensam måltid och fika där barnen och personalen kan vara med. Vi vill att fixardagarna ska vara inspirerande och skapa gemenskap för alla medlemmar.