Om Bullret

På Bullret möts du av engagerade pedagoger med fokus på barns bästa, här strävar vi efter att alla barn ska känna tilltro till sin egen förmåga och vi har en strävan om att ge alla barn i verksamheten ett reellt inflytande över sin utbildning. Hos oss finns plats för 15 upptäckare i åldrarna 1-5år. Föräldrakopperativet Bullret har bedrivit förskoleverksamhet i Bullaren sedan 1993 och firar därmed 30-årsjubileum nästa år. Vi är en liten genuin förskola med fantastiska möjligheter i vårt närområde, här upptäcker barn och pedagoger tillsammans och förskolan ligger ett stenkast ifrån skog, berg och vatten. Tack vare de familjerna som bildade Bullret så finns i dag en inarbetad, väl fungerande verksamhet med engagerad personal och föräldrar. Vi arbetar kontinuerligt för att bibehålla och utveckla kvaliteten och de särskilda fördelar som ett småskaligt föräldrakooperativ innebär.

Idén med vårt föräldrakooperativ är att med hjälp av föräldrarnas insatser skapa goda möjligheter för barn och personal att vistas i en förskola med god kvalité. Det görs genom hög personaltäthet där de utbildade pedagogerna även ges möjlighet till fortbildning. Kooperativet möjliggör för att ha en mindre barngrupp genom vårdnadshavares delaktighet och engagemang. Vilket bidrar till större flexibilitet och en trygg miljö där alla barn får goda möjligheter att skapa trygga relationer till både vuxna och barn. Tillsammans skapar vi förskolan Bullret, därför välkomnas familjerna till gemensamma aktiviteter. Varje år åker vi på en gemensam utflykt där även mor- och farföräldrar, storasyskon, är välkomna. De senaste åren har vi varit på Nordens Ark och Dalslands aktiviteter.